toppbilde
Utistu BYGNINGER Utistu Utistu MEDIA Utistu Utistu Hjørne øvrst høyre
skillestripe over
velkommen

Inspirerende omgivelser skaper nye tanker

Vi har utviklet et nytt møtested, tilbaketrukket fra offentligheten, tuftet på gamle byggeskikker, for å skape et miljø for de "gode møtene".

Kulturbygging og læring i en organisasjon og relasjonsbygging
mellom organisasjoner, krever et miljø hvor det er rom for inspirasjon, refleksjon og ettertanke. Samtidig må det være lagt til rette for læring og utvikling.

Utistu er bygd med dette i tankene.

Gjestebok

designelement

RGK©2003

tunbilde
vindu peis badekar stue
  hjørne nedre venstre
hjørne neders venstre   hjørne nedre høyre